No events found.

De Ingenieur (Engineer) blikt om zich heen – Energietransities

 

Ingenieurs weten veel van techniek. En soms is dat genoeg. Als zij kunnen uitrekenen wat de optimale sterkte van een bruggenhoofd moet zijn, laat ze dat dan doen, dan zorgen anderen er wel voor dat die brug gebouwd wordt, de vergunningen komen enzovoort. Als de veranderingen groot zijn, als er een maatschappelijk/technische transformatie (transitie) onderweg is, dan wordt van de ingenieur veel meer gevraagd. Hij/zij moet nu na gaan denken over oplossingen, niet alleen over technische oplossingen, maar over maatschappelijke oplossingen, voor problemen die momenteel nu nog niet goed begrepen worden, voor markten die er nog niet zijn, met wetten en regels die nog ingevoerd of veranderd moeten worden, en met investeerders die huiverig zijn voor het nieuwe durven gaan. En dit alles soms met behulp van de druk van maatschappelijke groeperingen, maar soms ook tegendruk van de burgers. Normaal gesproken gebeurt zo'n verandering niet, dat komt alleen voor als het huidige systeem van produceren en consumeren niet meer in lijn is met wat de maatschappij vraagt en er potentiele oplossingen aanwezig zijn. De implementatie van deze oplossingen vergt het opnieuw 'aligneren' (met elkaar op een lijn brengen) van de vijfhoek techniek-overheid-markt-burgers/NGO’s en investeerders. Dat is een moeilijk en kwetsbaar proces, waarbij het kan helpen zogenaamd 'transitiemanagement' toe te passen: het samen ontwikkelen van een visie, het samen uitproberen via experimenten, monitoren waar de huidige realiteit en de noodzakelijke toekomst nog te ver uit elkaar liggen en het implementeren van geleerde lessen in wetten, regels, strategieën en nieuwe netwerken. Tijdens een transitie wordt alles in vraag gesteld en schuiven de panelen. Wil een ingenieur kunnen overleven in zulke hectische tijden, dan moet zijn blikveld zich noodzakelijkerwijs verruimen. 

Kivi heeft tijdens deze Covid-19 pandenie alleen webinars

Deze KIVI webinars kunnen ook niet leden volgen.

Mocht je meer interesse hebben in de andere aktiviteiten dan kun je lid worden.

Dit geldt ook voor de leden van DIK, het Drielanden Ingenieurs Kontakt in de regio Maas-Rijn.

Wie is de Ingenieur/ Engineer/ Master

Wikipedia
Volgens Wikipedia is een ingenieur een hooggeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. 
De term "ingenieur"
Over het beroep van “ingenieur” is verhoudingsgewijs weinig gepubliceerd in vergelijking met andere beroepsgroepen. Toch kom je de term – ook in Nederland – al eeuwen tegen in diverse boeken, geschriften, kranten etc.
 
KIVI is een landelijke Ingenieurs vereniging met een netwerk door het hele land en vele Regio's en Afdelingen
VIZL is al 100 jaar lang het sociale platform voor Limburgse Ingenieurs met een passie voor techniek. 
 Wat wij doen
De VIZL en KIVI bieden informatie aan over techniek en organiseert lezingen, excursies & activiteiten waarbij (aankomende) ingenieurs van jong en oud met elkaar in contact komen en kennis delen. Hierdoor ondersteunen wij onze leden in hun loopbaan en geven wij inzicht zowel nieuwe als oude technieken. Zie voor een selectie van deze evenementen het overzicht op onze website.
Zoals in de statuten is geformuleerd, is het doel van de vereniging: "Het bevorderen van de wetenschap en kunst van de ingenieur in de meest uitgebreide zin".
 
Voor wie wij het doen
Door het geven van informatie aan jongeren op scholen tracht de VIZL en KIVI hen enthousiast te maken voor wetenschap, techniek en het vak van een ingenieur, met als maatschappelijk doel het creëren van een kweekvijver van jonge ingenieurs waardoor technische kennis behouden blijft in Limburg.
 
Waarom wij dit doen
De VIZL en KIVI proberen een gemeenschap te creëren waarin leden kennis en informatie kunnen uitwisselen over technische en maatschappelijke onderwerpen. Ook wil de VIZL en KIVI het contact tussen haar leden (en hun introducés) bevorderen.
Leden kunnen bij de VIZL en KIVI terecht met vragen over loopbaan(mogelijkheden), voor interessante vacatures en ontvangen in sommige gevallen kortingen voor opleidingen, cursussen en evenementen.
 

Subcategorieën